Pollenprognos i Eskilstuna

Här är dagens pollenprognos i Eskilstuna tätort. Följ dagligen mätningar och rapporter över pollenhalterna i staden. Genom att ha koll på aktuella pollenprognoser, kan du undvika allergibesvär orsakad av pollen.

Senaste prognos

sdag 31 - fredag 2 september Låga halter pollen från malörtsambrosia, gräs och gråbo väntas under perioden. Det här är årets sista pollenprognos. Ännu en tid kan dock låga halter av gräs- och gråbopollen förekomma, liksom låga halter av pollen från malörtsambrosia. I mars nästa år är vi åter igång med mätningarna. Väl mött då!Andra städer

Om sidan

På denna webbplats kan du läsa om allergier, symptom och hur det går att behandla det. Vi hoppas att du får nytta av innehållet.

Astma och Allergiförbundet