Pollenprognos

Med vår pollenprognos kan du göra en bedömning om det är lämpligt att vistas utomhus i din stad. Vi tillhandahåller prognoser för föjlande städer:

Denna tjänst är till för dig som är pollenallergiker. Syftet är att kunna hjälpa dig att planera din vardag i förväg.

Hur ofta uppdateras pollenprognosen?

Prognosen uppdateras regelbundet och gäller tillsvidare, om inget annat nämns. Mätningarna av pollen i Sverige utförs av nätverket Svenska Pollenlaboratorier i samarbete med flera universitet och sjukhus.

Vilka pollenslag är allergiframkallande?

De 3 vanligaste pollenslag som framkallar allergi är gräs, björk och gråbo. Dessa typer av pollen finns i hela landet. Även andra pollenslag kan ge allergiska reaktioner som t.ex. al, ek, asp med flera.

När förekommer pollen?

Pollen finns vanligtvis i luften under dessa månader.

  • Björk mellan april och juni.
  • Gräs mellan maj och september.
  • Gråbo mellan juli och september.

Hur många är pollenallergiska?

Ungefär var 5:e person lider av pollenallergi.

Hur analyseras pollen?

Genom att placera ut mätstationer som fångar upp pollen, kan man analysera pollenhalten och pollenslagen. De partiklar som fångas upp analyseras med instrument i laboratorium. Det finns många mätstationer placerade i landet, som ger underlag för större delen av Sverige. Utifrån analyserna är det möjligt att göra en pollenprognos för varje område eller stad.

Om sidan

På denna webbplats kan du läsa om allergier, symptom och hur det går att behandla det. Vi hoppas att du får nytta av innehållet.

Astma och Allergiförbundet